DELA

Vill avveckla landsbygden

Just nu pågår inom landskapsregeringen flera vägar med sikte på att centralisera Åland och därmed avveckla landsbygden.

Bland annat så vägrar man gå med på områdesvisa KST och om regeringen lyckats så kommer exempelvis KST-Norra Åland med planerat säte i Godby att i praktiken bli KST-hela Åland med säte i Mariehamn.

Likaså så lägger man nu fram ett tvingande lagförslag inom brandmyndigheten där verksamheten centraliseras till Mariehamn.

En verksamhet som med fördel kunde stationeras i Jomala. Jomala är ju befolkningscentra på Åland.

Lantrådspartiet Liberalerna som gick till val med att föra en politik som skulle stärka Godby och landsbygden, väljer nu att göra precis tvärt om. En annan väg som regeringen kör på är att på alla vis och genom att tumma på sanningen visa en mörk bild av kommunernas och landskapsregeringens ekonomier. Detta för att få igenom en onödig och en för landsbygden avvecklande kommunsammanslagning.

Jag vill påstå att landskapets och kommunernas ekonomi sammantaget aldrig har varit så god som nu. Landskapets och kommunernas sammanlagda årliga överskott är på ca 30 miljoner euro.

Vad man inte vill berätta är att Åland idag har den största befolkningsökningen och den lägsta arbetslösheten i Norden vilket ger betydligt mer skatteinkomster i förhållande till folkmängden än i andra nordiska länder. En hög befolkningsökning och en låg arbetslöshet som till stora delar beror på det idoga arbete som görs ute i alla kommuner.

Jag vill påstå att den åländska kommunindelningen konkurrerar och sporrar varandra till utveckling på många områden där målet och därmed resultatet blir flera innevånare och flera skattebetalare.

Landskapsregeringen kopierar nu med hög hastighet allt som regeringen beslutar i Finland och det kommer att vara förödande för vår självstyrelse, för landsbygden och därmed för hela Åland.

Åland har genom självstyrelsen alltid valt att gå sin egen väg vilket har bevisats varit lyckosamt för vår välfärd.

Denna väg väljer nu landskapsregeringen att gräva upp.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot