DELA

Vilket ansvar har skolan?

Vi har funderat på en frågeställning, som kan bli aktuell på Åland inom kort. Det kan finnas ungdomar på Åland som av religiösa/kulturella skäl inte får äta eller dricka något under ”dagtid” under Ramadanveckor. Det kan då vara mellan 03.30 – 21.45. Skall barnen då tvingas att sitta upp sent för att kunna äta? Hur kan detta påverka skolarbetet?

Vilken är skolpersonalens uppgift och ansvar i dylika fall?

Hur påverkar en sådan fasta blodsockret? Risken finns att trötthet och hunger förstör studieron i klasserna.

Hur förklarar de eleverna hemma att vissa äter dagtid i skolan?

Hur ska personalen hantera en hungrig elev ber om lite mat vid fel tidpunkt? Är det barnens fysiska välbefinnande eller föräldrarnas religiösa tro som skall vara ledstjärnan? När det gäller regler av religiösa skäl så är det i andra fall så att samhället frångår dessa regler för minderåriga.

Vi minns väl ännu President Niinistö, som betonade att i Finland är det vår kultur, våra lagar och våra regler som gäller.

Här har vi Ålandsöverenskommelsen där den officiella svenska översättningen talar om att ”säkerställa och garantera Ålandsöarnas befolkning dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner”. En fasta under dagtid hör inte till vår kultur och påverkar elevernas inlärning negativt.

Det är något vi måste minnas nu när vi har firat vår självstyrelsedag.

Vi bör ta debatten nu, så att vi är redo om det händer.

Johan Boman

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati