DELA

Vilken skärgård skall få leva?

Inför senaste val lovade politikerna storordigt hur de skulle slå vakt om och arbeta för en levande skärgård.
I måndagens tidning fanns ett bra och avslöjande reportage om trafiken till Börkö i Lemland, där förbindelsebåten Gåsö 1 skall upphöra på grund av att anslaget i den kommande budgeten dras in.
Trafikansvarige Runar Karlsson, centern, slår ifrån sig med båda händerna, att det måste sparas och då ligger naturligtvis Björkös trafik lämpligt avlägset från Saltviks horisont. Där passar det att spara. Det drabbar ju inte hans väljare.
Centerns ordförande Veronika Törnroos har ofta framhållit hur hon arbetar för en levande skärgård. Men när ord skall övergå till handling sviker tydligen modet och hon ser åt ett annat håll när budgeten görs upp.
Finansansvarige Mats Perämaa, liberal, som storordigt in för senaste val lovade och talade för en levande skärgård, håller i rödpennan och stryker anslaget för båttrafiken till Börkö. Men det var förstås Kumlingeborna han talade för när han lade ut fläskbitar inför valet. Börköborna får skylla sig själva när de inte bor i Kumlinge. Därför stryks anslaget.

Anslaget för trafiken till Börkö, ca. 30.000 euro, är blygsamt när det jämförs med den halva miljon euro som vi nyligen fick veta att hade ”hafsats bort” på odugliga projekt. Hur många miljoner euro Air Åland har kostat oss skattebetalare vågar inte de ansvariga tala om. För att nämna ett par exempel.
Det finns ställen i budgeten där det går att spara utan att det går ut över skärgården. Om viljan finns.

Bertil Lindqvist (fs)