DELA

Vilken roll har fullmäktige för stadens tillväxt?

Fullmäktige hade en intressant och välbehövlig diskussion kring befolkningsutvecklingen i Mariehamn som i flera år inte nått till målsättningarna. Målet är cirka 115 per år, 2021 fick vi 37 nya invånare. Åland växte med 230 och att staden skulle växa med hälften av det är ingen orimlig föresats. Staden har infrastruktur för betydligt fler och ökade skatteintäkter är mer än välkomna. Åldersfördelningens och skattekraften kunde också vara bättre.

Stadsledningen har haft ett mantra, ”det finns ingen mark” i Mariehamn. Det rätta är nog att viljan att använda marken är för svag. Tyvärr har fullmäktige inte heller gett planeringen ett tydligt tillväxtuppdrag. En annan viktig faktor i planeringen är ekonomin, alltså de som skall bo i och verka i de nya lokalerna måste ha råd till det. Framför allt de äldre är utelämnade i det avseendet, många står inför kärva realiteter när det gäller pensioner och och ekonomi. De har också störst nytta av centralt boende tack vare de sociala möjligheterna och tillgången till service. En klar bristvara är tyvärr centrala lägenheter med hiss. Vi hoppas att nya centrumplanen levererar men vi skall nog avvakta resultat innan vi jublar. En tydlig ny trend som också kräver analys av våra planerare är att högre flerlägenhetshus byggs i landskommunerna.

När det gäller egnahem och småhus har vi också en planering som gör att många typhus ofta inte kan användas vilket klart fördyrar. Man kan fråga sig till vilken nytta. Storgärdan är däremot ett positivt exempel på vad standardisering kan innebära. Där fick vi en snabb exploatering av ett område som egentligen representerade ”det finns ingen mark i Mariehamn”. Våra byggregler bromsar också byggande då planerna innehåller regler som tolkats så att stadsarkitektkontoret blivit en del av bygglovsprocessen. Det försvårar och fördröjer. Speciellt entreprenörerna som borde vara bundsförvanter avskräcks avM detta. Vi har plats för flera Storgärdan där entreprenörerna har en nyckelroll.

Det sades på mötet att fullmäktige är ansvarigt för den svaga utvecklingen. Det är i alla fall glasklart i lagstiftningen att det är fullmäktige som slår fast byggnadsplanerna. Det går inte att komma ifrån att fullmäktige har ställts åt sidan (eller kanske abdikerat).

Staden arbetar nu igen med en ny förvaltningsstadga och en ny nämndorganisationen och det finns starka skäl att ha en diskussion om hur organisationen skall fungera på den här punkten. Ett bostadspolitiskt program har varit på tapeten i flera år och det är dags att ta itu med det.

FULLMÄKTIGEGRUPPEN I MODERAT SAMLING MARIEHAMN

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp