DELA

Vilken lösning har oppositionen?

I tre dagar har lagtinget debatterat den viktigaste frågan för Åland på många år. Och en sak är tydlig, oppositionen har helt abdikerat sitt ansvar.

Deras debatteknik har varit ett sammelsurium av skrämselpropaganda, halvsanningar och inget av substans.

Inget om hur man tänker lösa frågan med alltför små kommuner för att ge medborgarna den service de är berättigade till.

Inget om vad man tänker göra med de kommuner som för små för att få ihop fullmäktigen där människor inte sitter bara av plikt utan för att de vill, för små för att få inkomster som kan ge de svagaste medborgarna den service de har rätt till, för små för att kunna uppfylla de starkare kraven på service som varje ny lag ställer. Snart kommer nya socialvårdslagen.

Istället får vi tidningarna läsa hur Centerns vice gruppledare Jörgen Petterson jämför landskapsregeringen med Kinas ledare Xi Jinping, en diktator som begränsar internet för sina medborgare. Han jämför regeringen med Vladimir Putin, som folkrättsligt invaderar andra länder. Han jämför oss med Turkiets ledare Erdogan som fängslar och torterar oliktänkande och med president Trump som splittrar familjer och sätter småbarn i fångläger.

Finns det ingen hejd på Centerns hyperbol, och vad säger det om deras förmåga att hålla sig till sak. Det är ju hejdlösa anklagelser han slänger ur sig.

Sanningen är ju den att kommunstrukturreformen har debatterats i tre år, det har varit otaliga kommittéer och allmänna möten. Alla har varit inbjudna och välkomna att delta. Den har gått fram och tillbaka mellan tjänstemän och forskare. Det finns digra undersökningar som visar på behovet av förändring. Det finns även undersökningar som visar att de flesta vill ha en förändring.

Och vad är oppositionens svar på allt vi fått veta under dessa tre år. Jo, vi ska inte göra något. Lösningen kommer när allt sker på ”frivillig” väg.

Men snälla ni, den frivilliga vägen har alltid funnit där och den första kommunen har redan gått i konkurs utan att söka eller få någon hjälp på frivillig väg. Det är helt enkelt dags för oppositionen att göra som man säger i det stora landet i väster: “Shut up or put up”.

Ge oss era visioner, ge oss era lösningar på problemen, men ge oss inte samma skåpmat som ni sagt att vi borde göra alla dessa år som vi har gått framåt. Vilket är ingenting. Vi ska inte göra någonting.

Kommunerna förtjänar bättre.

Ålänningar förtjänar bättre.

Medborgarna förtjänar bättre.

Det går inte, som Pandora så tydligt visade, att stoppa tillbaks idéer i lådan när de en gång sluppit ut. Och kommunstrukturreformen är en idé vars tid har kommit.

Ni har nu två val, var med på tåget, eller bli överkörda av historiens dom.

IGGE HOLMBERG (S)