DELA

Vilken helhetssyn har ÅHS?

När jag (ordförande för Norra Ålands Pensionärer r.f.) blev tillfrågad om vad vi pensionärer tycker om ÅHS avgiftsgruppsförslag till ändringar i högkostnadsskyddet svarade jag att vi kan nog leva med försämringarna under förutsättning att vården för äldre personer inte försämras. Med andra ord en fortsatt god vård oberoende av ålder är viktigast för oss. Ingen sade emot det.

Nu kan vi läsa om ÅHS lednings sparförslag angående medicinska avdelningen, vilket kommer att sänka vårdnivån för pensionärerna i ett slag. Jag oroar mig för konsekvenserna för patienterna, också för de yngre.

För några år sedan genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad av medicinska avdelningen med motiveringen att man efter det skulle kunna ta hand om och vårda såväl yngre som äldre patienter med olika medicinska diagnoser såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, stroke, ge terminal- och palliativ vård med mera. Man skulle också ta hand om äldre multisjuka på ett adekvat sätt, alltså geriatri, och på detta sätt minska trycket på Gullåsen. Dessa argument gjorde att jag röstade för ombyggnaden både i ÅHS-styrelsen och senare i lagtinget, trots att ombyggnaden blev både dyrare och mer omfattande än den ursprungliga planeringen.

Sedan dess har en mångårig planering av vården vid Gullåsen resulterat i specialsjukvård inom geriatri med åtföljande krav på nya byggnationer men med färre vårdplatser. Kanske dags att låta medicinska avdelningen bli vad som var avsikten när ombyggnaden gjordes och istället tänka om när det gäller planerna för gamla Gullåsen.

Ett optimalt utnyttjande av resurserna måste vara ett första steg i besparingsivern.

Jag känner nu att det blir för mycket bygga upp och riva ner och bygga upp och riva ner. Min konklusion: ÅHS har ingen helhetssyn på vården för ålänningarna och specialintressen tillåts styra för mycket.

För övrigt anser jag att ÅHS inte har uppfyllt vad som stipuleras i ”ÅHS-lagen” och i LL om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvården, 2 § soc.vårdslagen (2003/79).

”p 7 (2011/115) Anstaltsvård som avses i 24 § benämns i landskapet institutionsvård och den vård som avses i 24 § omfattar i landskapet omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård”.

ÅHS behöver definiera vad sjukvård som inte kräver sjukhusvård är. Jag hoppas att ÅHS tar större ansvar för de äldres vård och kommer ihåg att alla ålänningar har rätt till specialsjukvård på Ålands centralsjukhus. Jag anser att nu för tiden läggs allt för stort ansvar på institutionerna, Sunnanberg, Oasen och Trobergshemmet.

Gun Carlson,

ordförande i NÅP samt mångårig medlem i ÅHS styrelse, LR- och LT medlem, och f.d. arbetande sjuksköterska/hälsovårdare