DELA

Vilka politiker vill vi ha?

Landskapets budgeterade underskottet på 3,6 miljoner euro för 2014 har blivit ett överskott på 2,8 miljoner euro berättade ett nöjt lantråd på måndagen, enligt ÅT.

Finansministern Roger Nordlund (C) säger:

”Mycket handlar om att vi försökt bromsa genom vår omställningsbudget …”

På sin Facebook-sida skriver Camilla Gunell: ”Bokslut är fakta. Resten är politik.

Är detta verkligen en korrekt beskrivning av Ålands ekonomi, eller har höstens valrörelse redan startat med S och C på gemensam presskonferens?

Det slutliga bokslutet presenteras inom ett par veckor.

Överskottet anser Roger Nordlund att kommer väl till pass i framtiden, med tanke på de nedskärningar som den nya riksdagen troligen kommer att tvingas genomföra.

”Vi har lyckats med – – – att få en budget i balans”, sade Gunell (S).

Den intelligente läsaren börjar nog misstänka att det finns en hake här.

”Vi har ännu inte gjort någon analys, men det handlar om helheten med många moment som bidrar”, säger finanschefen Conny Nyholm.

Eftersom jag ju gillar sifferexercis, så plockade jag fram några siffror från mina hårddiskar.

Den minnesgoda läsaren kommer kanske ihåg att jag i augusti ifjol hade en av mina numera berömda insändare om Pensionsfonden.

Jag inledde med: ”Vi kunde alla med stor glädje läsa i bladet att klumpsumman till Åland skulle bli 5.000.000 € större än vad som budgeterats. Orsaken var tydligen att finska staten har sålt egendom för en miljard Euro att – vilket framkom i artikeln – placera medel i sin underfinansierade pensionsfond. ”

Och avslutade med: ”Kanske PAFen kunde lägga alternativen under sina politiska vadslagningar? Extra pengar kommer att Minska pensionsskuld / sättas in i ordinarie budget? Kanske de lägger ett artigt odds och då kunde jag satsa en rejäl hacka på att pengarna smusslas in i ordinarie budget. Politik är politik är ….”

Som ni kan gissa så sattes alltså inte dessa pengar i Pensionfonden utan i Plånboken. Så från budget-”överskottet” om 2,8 miljoner så kan vi nog dra bort 5 miljoner och vi får -2,2 miljoner, mot budgeterade -3,6. Inte alls så bra. Och då är man nog egentligen tvungen att säga ”Adios budget i balans”.

Men hårddisken innehåller mer. Pensionsfondens årsberättelse har ännu inte kommit, men jag har hittat en Granskningsrapport av pensionssystemet. Mycket intressant. Där framgår nämligen att man 2010-2013 tog 15-16 miljoner varje år från fonden. Resten av pensionerna betalades via budgeten. Men för 2014 skulle man plötsligt ta 19 miljoner! En ökning med 3,5 miljoner. Som att nalla från ungarnas barnbidragskonto. Men man får ju ett bättre bokslut!

Så om vi drar bort även denna summa, så blir plötsligt det verkliga långsiktiga underskottet -5,7 miljoner. Långt ifrån det överskott, som enligt Nordlund skulle komma ”väl till pass i framtiden” med tanke på nedskärningar man ”troligen kommer att tvingas att genomföra”.

Finansministeriet har talat om att spara 6 miljarder under mandatperioden. För Ålands del innebär detta ca 29 miljoner eller 7 miljoner per år. Utöver fjolårets underskott på 6 miljoner. Dvs en nedskärning på 13 miljoner per år! Nu snackar vi utmaning!

Nordlunds tal om att det handlat om att man ”försökt bromsa genom vår omställningsbudget” börjar låta som ett nytt politiskt mantra.

Jag får väl säga igen: Hjälp mig att hitta felen, för detta ser ju verkligen, verkligen inte bra ut!

Är jag nu den enda, som ser detta, som vanligt? Nej. Landskapets revisor Dan Bergman skriver: ”Problem med att få landskapets budget i balans borde inte få lösas med överstora uttag från pensionsfonden”. Vi är två.

När Staden presenterade sitt bokslut med ett ”överskott” på 19 miljoner var man noga med att även presentera engångsposterna.

Gunell måste lära sig att det bara är bokslut, som är justerade för engångsposter och -förändringar är sanning. Ojusterade bokslut är politik.

Man undrar vilken typ av politiker ålänningarna vill ha nästa höst? De, som på fina presskonferenser försöker slå blådunster i ögonen på folket eller den, som kritiskt vågar granska och skriva om både pensionsfonden, landskapets bokslut och flyktinginvandring?

Stephan Toivonen