DELA

Vilka partier samarbetar

Vilka partier samarbetar, så löd frågan på Nyans ledarplats. För mig som ställer upp för Obunden samling i lagtingsvalet är den frågan lätt att besvara. Det är självklart i första hand de partier som delar vår åsikt angående barnskydd, handikappservice, specialomsorg och missbrukarvård.
Där vårt förslag är att landskapet inrättar en myndighet ansvarig för dessa frågor. Med den erfarenhet jag har från kommunalpolitiken är min övertygelse att detta är den största frågan i detta val. Denna reform är av största betydelse för att hålla balans i de små kommunernas budget. Det finns visserligen partier som förordar en sammanslagning av kommunerna för att undvika den sårbarhet som råder i de små kommunerna.

Den
lösningen tror inte jag finner något gehör, åtminstone inte bland den äldre befolkningen. Det är nog så, man kan inte frånta folket sin identitet för att det skulle vara mer ekonomiskt lönsamt. Nej det är betydligt bättre att förändra de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna. Detta betyder givetvis inte att kommunerna får stagnera i sina planer på fortsatt samarbete över kommungränserna. Det kändes bra att den rapport som bland annat Robert Lindfors står bakom stärker oss Obundna i vår övertygelse att vi är på rätt väg.
Leif Borg
Eckerö