DELA

Vilka löften ger ni Kumlingeborna?

Från den sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service. En kombination av målinriktat arbete och en gnutta tur har gjort att vi nu bland annat har Ålands lägsta barnomsorgsavgifter, hög kvalitet i skola och äldreomsorg och kunde sänka inkomstskatten 2019. Dessutom föds det barn i Kumlinge och elevprognosen för skolan visar att vi inom överskådlig tid bibehåller samma elevantal som idag. Unga familjer bygger och renoverar hus, kommunen andas framåtanda.

Men vi är inte nöjda med detta! Vi vill växa, vi vill att fler ska kunna bosätta sig i det fantastiska samhälle Ålands ytterskärgård är!

Så frågan till alla kandidater och partier i det kommande lagtingsvalet blir: hur ska ni stödja en fortsatt positiv utveckling i Kumlinge och resten av ytterskärgården?

Kanske ska det stiftas en skärgårdslag som garanterar skärgårdsbor likvärdig tillgång på landskapsservice? Eller ämnar ni aktivt utlokalisera någon landskapsmyndighet till skärgården för att hjälpa till med arbetstillfällen? Kommer det satsas på snabbgående persontrafik till fasta Åland? Ska vi tänka större och hoppas på daglig flygtrafik från Kumlinge flygfält till Mariehamn? Vill ni utveckla samarbetet mellan kommun och ÅHS så att landskapet finansierar men kommunen anställer sjukvårdspersonal till äldreboendet? Ett annat förslag vore att i skärgården tillåta att kommunerna planerar områden där personer utan hembygdsrätt får äga fritidsboende. Och gymnasiestuderande skärgårdsungdomar, när är det dags att ge dem full ersättning för den kostnad det är att flytta hemifrån som sextonåring? Det är faktiskt inte socialt rättvist att ens möjlighet att gå gymnasiet hänger samman med familjens ekonomi. Och Ålandstrafiken är ju ett kapitel för sig själv.

Den som är intresserad av att diskutera dessa eller andra skärgårdsrelevanta frågor är alltid välkommen att höra av sig till Kumlinge kommun. Både tjänstemän och politiker hjälper gärna till att ta fram goda förslag till skärgårdsutveckling!

Christian Dreyer,
kommundirektör i Kumlinge