DELA

Vilka grunder för Havsvidden-MKB?

En förutsättning för att fastställa detaljplaneförslaget för det så kallade ”Havsvidden 5” är att en miljökonsekvensbedömning görs upp för hela komplexet Havsvidden.

Det framgår av Ålands förvaltningsdomstols beslut 11.3.2016 beslutsnummer 21/2016 och beslut i kommunfullmäktige i Geta och i kommunstyrelsens beslut § 189/17.10.2016.

I den MKB som Havsvidden tagit fram ingår inte hela komplexet utan enbart förslaget för ”Havsvidden 5”.

På vilka grunder anser kommunstyrelsen att Havsvidden uppfyller kravet om en MKB för hela komplexet Havsvidden?

Eftersom förutsättningar för att fastställa detaljplaneförslaget inte uppfylls borde beslutet i kommunstyrelsen blivit avslag på Havsviddens anhållan om detaljplanering!

Anders Jansson

fullmäktigeledamot