DELA

Vilka är rutinerna för att minska risken för spelmissbruk?

I den senaste frågestunden i lagtinget så ställde jag följande fråga till minister Wille Valve (MSÅ):

I lugnet före stormen, fick jag information om att en organisation skulle ha blivit av med pengar, i storleksordningen 100 000 euro.

Om en organisation anmäler någon till polisen för att ha tagit belopp i klassen 100 000 euro, så borde varningsklockorna ringa för att det eventuellt kunde vara kopplat till spel, även om vi i det här specifika fallet inte vet vad som har hänt.

Ingen är dömd, men vi vet att pengar saknas.

Den här händelsen ska ha ägt rum under åren 2014–2015. Då var minister Valve, som kansliminister, ansvarig över övervakningen av spelverksamheten på Åland.

Därför vill jag fråga ministern om han då i egenskap av ansvarig minister då fick någon information om detta fall, och vilka rutiner som föreligger när händelser, som kan tyda på spelmissbruk inträffar? När och hur får minister informationen?

Minister Valve avslutade då sitt svar med: ”Under min tid som kansliminister var detta inte på mitt bord.”

Jag fortsatte: Tack för svaret, men beklagligt att ministern inte fick någon information då.

I början av 2016 polisanmäldes den här händelsen. Då var Valve social- och hälsominister bland annat med ansvar över det ANDTS-politiken. Det vill säga spel och spelmissbruk.

Har minister Valve nu blivit informerad om detta under den här perioden eller fick ministern information först i samband med publiciteten före stormen?”

I minister Valves svar framkom inget om att ha fått någon information om någon händelse innan informationen i media.

Vi har normalt möjlighet att ställa en fråga och två tilläggsfrågor men efter det andra svaret så sade talmannan Gun-Mari Lindholm (MSÅ) och f.d. kansliminister och då ansvarig för spelverksamheten på Åland, följande: ”Talmannen avbryter diskussionen här eftersom hon anser att den ställda frågan blivit tillräckligt belyst. Tack”.

Det innebar att min tredje fråga inte kunde ställas då.

Därför vill jag istället framföra den här:

”Tack för svaret, även om det ju är väldigt beklagligt att vi från oppositionen måste medverka för att ministern, ansvarig för spelmissbruk, ska få reda på vad som händer.

Nu vet vi att spelmissbruk dessutom har en stor risk för återfall. Det innebär att misstänkta fall snabbt borde identifieras. Långt innan den polisiära processen är färdig, som ju ofta tar väldigt lång tid.

Därför frågar jag ministern vilka mekanismer eller varningssystem ni anser att borde införas?”

Jag hoppas att minister Valve, som ansvarig för spelberoendefrågor och som tidigare ansvarig för spelverksamheten har en vision om hur detta kunde göras.

Eller lever ministern enligt mottot: Det man inte vet, lider man inte av?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI