DELA
Foto: Stefan ÖhbergSAKNAR SVAR Många frågor lämnas obesvarade i landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget som presenterades 15 april. Det menar Centerns lagtingsgrupp som önskar svar på åtta frågor under veckans lagtingsdebatt.

Vilka är de politiska åtgärderna?

I samband med presentationen av regeringsprogrammet lovade lantrådet att regeringens politik skulle konkretiseras när den första tilläggsbudgeten kommer till lagtinget. Bland annat skulle vi få veta hur landskapets ekonomi skall balanseras och det som regeringen kallar för hållbarhetsgap på 20 miljoner skulle avskaffas. Nu har vi fått regeringen Sjögrens första tilläggsbudget och den skall debatteras i lagtinget i veckan. Tilläggsbudgeten innehåller en del vällovliga ambitioner och åtgärder, men tyvärr lever den inte alls upp till det som lovades i samband med presentationen av regeringsprogrammet. Alltför få svar ges och många frågor lämnas obesvarade. För att det skall bli en så bra, och substantiellt innehållsrik debatt som möjligt i lagtinget, skulle vi önska att lantrådet och finansministern ger svar på åtminstone följande öppna frågor;

1) Hur skall inbesparingen på 700 000 euro inom de sociala stöden förverkligas, vilka stöd kommer att sänkas?

2) Vilka större investeringar kommer att genomföras under perioden och på vilket sätt avses de finansieras? Över budgeten, via bolag eller med annan extern finansiering?

3) Har LR analyserat de socialpolitiska och kommunalskattepolitiska konsekvenser som sänkningen av landskapsandelarna med fyra miljoner kommer att innebära för innevånarna, speciellt i de små kommunerna?

4) För tillfället finns det flera reformer som har beröring med varandra, bl a KST, kommunreformsutredningen på Åland, ny kommunallagstiftning och social- och hälsovårdsreformen i Finland. Vilken är LR:s strategi. Vad skall förverkligas och i vilken ordning?

5) Varför finns det inte någon driftsprivatisering i tilläggsbudgeten?

6) Hur och på vilka områden skall de återstående två tredjedelarna (ca 15 miljoner euro) skäras under perioden?

7) Att spara två miljoner euro inom ÅHS kommer sannolikt att få konsekvenser för sjukvården. Därför är det viktigt att veta vilka prioriteringar LR gör inom vården.

8) Om ombudsmannamyndigheterna flyttas till Finland, vilken självstyrelsepolitisk signal ger det och vilka garantier finns det långsiktigt för service på svenska?

Med hopp om goda svar och en bra debatt.

Centerns lagtingsgrupp