DELA

Viljan att hitta lösningar

Vi vill se en ökad vilja att hitta lösningar för alla företagare som är beredda att satsa pengar på att bygga och utveckla verksamheter i Mariehamn. Tid är pengar och osäkra beslut skapar sämre förutsättningar för nyetableringar. Mariehamn behöver utveckling och är vi inte överens om det kommer staden snabbt att somna in.

Stadspolitiken behöver visa på en tydlig vilja att förbättra och förenkla för företagandet i Mariehamn. Tyvärr skickar beslutet om riv- och byggförbud helt fel signaler och det är inget som stärker Mariehamns varumärke.

Vi vill att Mariehamn ska vara en del av ett blomstrande tillväxtområde till gagn för hela Åland.

Därför är kommunstrukturen viktig, men därför är det också viktigt att Mariehamn är företagarvänligt.

Mikael Staffas (Lib)

John Holmberg (Lib)