DELA

Vildsvinen – en tillgång?

I flere insändare har vildsvinens vara eller inte vara i våra marker debatterats. Torp jaktlag i Hammarland tar till brösttoner i ett inlägg och en anonym ”jägare med egen jaktmark” talar ut i ett annat inlägg.

Precis som ”jägare med egen jaktmark” antyder, är det nog dags att sansa sig i debatten. Just nu liknar den en debatt om skärgårdstrafiken, det finns bara svart och vitt. Antingen 0 trafik eller massor med trafik. Det finns ju de facto ett mycket realistiskt, bra alternativ mitt emellan, också gällande vildsvinen och en potentiell stam på Åland. För den som lyssnade ordentligt på Per-Arne Åhle’n från Svenska Jägarförbundet när han för några veckor sedan delade med sig av sin stora kompetens i ämnet, så framstod två fundamentala fakta. Ett, vildsvinsexplosionen i Sverige är ett direkt resultat av en otroligt omfattande matning. Två, under 30% av den möjliga biotopen i Sverige är ”befolkad” av vildsvin.

Vad innebär detta? Jo om vi tillåter vildsvinen att etablera sig och vi inte matar hysteriskt, så kommer stammen inte att explodera. Dessutom är våra marker så små, relativt sett, och eftersom en storfamilj vildsvin de facto behöver mellan 600-2000 ha som revir, så innebär det att totala antalet vildsvin skulle bli ganska måttligt på fasta Åland. Lägger man där till att långt ifrån all mark är etableringsvänlig för dem, så faller antalet ytterligare. Men det är helt realistiskt att tänka sig en mindre, fast stam med en hygglig avskjutningsmöjlighet, som skulle erbjuda fina jakttillfällen, men ändå med begränsade skador för jordbruket.

Jag har stor respekt för en del markägares synpunkter på risken för skador på potatis och andra grödor, men just nu tror jag att bara en sida av opinionen hörs och den är inte helt saklig. Många åländska jägare åker idag ut från Åland och jagar gris regelbundet. Det betyder att det i jägarkåren finns ett stort intresse för detta vilt och att utöva jakt. Dessa jägare utgör en del av befolkningen och ofta en aktiv, ganska avgörande del av den lokala, viltvårdande jägarkåren. Att ”jägare med egen jaktmark” ville vara anonym, säger väl allt om debattklimatet?

Att få bort de vildsvin vi har idag på Åland, min egen gissning är att det är långt färre än det påstås,eftersom det görs så få iakttagelser de facto, fick vi ju lära oss av Jägarförbundets representant, så det är bara för LR att dra igång. Men det skulle kanske sitta bra med en sansad debatt först så att hela Åland får vara med och tycka? Populistiska tilltag som den politiska oppositionen förhastat i lagtinget drog till med, dvs. ropet på skottpeng, visade sig vara mycket okunnigt och direkt kontraproduktivt. Däremot delar jag uppfattningen att på det sätt vildsvinen togs hit och sattes ut, inte är omdömesgillt och acceptabelt. Men det kan tyvärr inte göras ogjort.
Björn Geelnard