DELA

Viktigt ta riksdagen på allvar

Riksdagsvalet närmar sig. Under lång tid såg det ut som om valet inte skulle bli något val utan partierna skulle mer eller mindre på förhand komma överens om vem som skulle utses till riksdagsledamot för Åland.
Nu blev det som tur var inte så då vårt parti Frisinnad Samverkan och Liberalerna valde att ställa upp en gemensam lista med kandidater från våra respektive partier. Vi anser att det är viktigt att ålänningarna ges möjlighet att verkligen välja.
Det är viktigt att ta riksdagen på allvar. Oberoende vi vill det eller inte är det tillsvidare där flera av de stora åländska frågorna avgörs helt eller delvis. För oss och för vårt parti, FS, är det därför viktigt att sända signalen att även detta val är viktigt! En seriös behandling av riksdagsvalet på Åland är en del av arbetet för att nå framgång i strävandena att öka det åländska handlingsutrymmet. Där har vi lyckats skapa åländsk enighet i hur vi ska gå vidare och behöver nu en god hantering av frågan i riksdagen.
När det gäller självstyrelsens utveckling kommer riksdagsledamoten att ha ett i princip 100-procentigt stöd från hemmaplan efter den enhälliga överenskommelse som gjorts gällande dessa frågor i den så kallade Gunnar Jansson-kommittén.

För oss handlar det om att ställa upp för våra politiska ideal och att låta väljarna bedöma vem som de helst ser på posten som riksdagsledamot. Ett ordentligt val innebär också en valdebatt som vi utgår från att skall vara i högsta grad konstruktiv. Som bekant är, är en konstruktiv debatt bästa sättet att finna gemensamma uppfattningar. Ett sådant tillfälle vill vi inte släppa ifrån oss.
Riksdagsledamotens övriga uppgifter handlar om att verka som ambassadör och dörröppnare för åländska tjänstemän, politiker och andra som vill påverka frågor som idag besluts i Helsingfors samt naturligtvis att företräda ålänningarna i riksdagen i alla de frågor som inte finns inom självstyrelsen. När det gäller det senare har vi två kandidater en god grund att stå på utgående från en stabil ideologisk förankring vilket ger tydlighet för väljarna.
Till sist vill vi betona vikten av att riksdagsledamoten har en god relation till den politiska ledningen på hemmaplan, vilket knappast kommer att bli någon svårighet från vår sida, vare sig vi befinner oss i Helsingfors eller Mariehamn.

Lennart Isaksson
och Johan Ehn,
Riksdagskandidater för Frisinnad Samverkan