DELA

Viktigt satsa på Godby

Det finns många goda möjligheter för utveckling och försköning av centralorten Godby och för mig är det viktigt att utbudet av servicenäringar i Godby utökas och utvecklas. Att centrumområdet förskönas med parker och grönområden där gammal som ung kan vistas och umgås. Att det skapas kvalitativa och alternativa boendeformer som bemöter önskemål och behov.

Men för att få fart på utvecklingen krävs även att landskapet samarbetar och ser positivt på de planer som arbetsgruppen som arbetar för att skapa en attraktiv och levande centralort på norra Åland tagit fram. Jag sitter som ordförande i nämnda arbetsgrupp och vi har från Finströms kommun i flera omgångar uppvaktat landskapets tjänstemän för att få dem att inse hur viktigt det är med ombyggnad av huvudväg 4 som skär genom hela Godby centrum och som försvårar våra utvecklingsplaner.

Jag anser att landskapet har ett samhällsekonomiskt ansvar och att man i rask ordning bör anamma de önskemål och behov som lagts fram av både arbetsgruppen och tjänstemän i Finströms kommun.

Regina Lindblom, Liberal kommunpolitiker