DELA

Viktigt med trygghet i samhället

På onsdagen röstade lagtinget med klar majoritet ner klämmen i det spörsmål som liberalerna lagt om socialpolitiken. Det är ett tydligt besked om att majoriteten i lagtinget har sett igenom det politiska spel som liberalerna genom vicetalman Viveka Eriksson satt igång. Det går inte att försöka svartmåla mig och socialvårdsbyrån och förfasa sig över scenarion som inte har något stöd i verkligheten. Därför fanns heller ingen som helst grund för det misstroende som liberalerna tidigare hotat med.

Landskapsregeringen har gjort det riktiga beslutet att inte i detta skede sätta i kraft den finska socialvårdslagen på Åland. Detta på grund av att det ännu är mycket oklart hur mycket lagen kommer att innebära i ökade kostnader för kommunerna i riket. Man kan inte med säkerhet säga att den går att förverkliga på grund av det extremt svåra ekonomiska läget på rikssidan.

Samma osäkerhet hörs även idag beträffande förnyelsen av handikappservicelagen och lagen om specialomsorger som var utlovade till 2017.

Det är precis den här situationen vi har varit rädda för. Socialpolitiken i riket kommer troligen att vara föremål för nedskärningar och försämringar pga ekonomin. Jag vill inte att Åland ska gå samma väg. För mig är det viktigt att samhället finns som trygghet för alla dem som behöver det gemensammas stöd i olika livssituationer. Därför är det viktigt att vi tillse att de ålänningar som behöver stöd känner sig trygga i att vi har råd, kompetens och stabilitet.

Vi kommer att förnya socialvårdslagstiftningen också på Åland. I det arbetet ska givetvis sakkunniga såsom socialarbetare, intresseorganisationer och kommunala representanter finnas med. Målet ska vara en socialpolitik som utgår från ålänningarnas behov så att alla får likvärdig service oberoende av var på Åland man är bosatt.

Carina Aaltonen

Social- och miljöminister