DELA

Viktigt med korrekta fakta

För mig har det alltid varit mycket viktigt att både i riksdagen och i den offentliga debatten se till att man håller sig till fakta, och inte snedvrider saker. Det här gäller inte minst också Ålandsfrågor.

Åland får inga bidrag ur statsbudgeten. Folkbokförda på Åland är skattepliktiga till staten på exakt samma grunder som alla andra finländare. För att finansiera de områden som enligt lagen hör till Ålands självstyrelses behörighet får Åland tillbaka en bestämd andel av de statliga skatter man varit med och betalat.

Sedan år 1993 finns exakt statistik på hur stor andel av bland annat den statliga inkomst-, kapital- och samfundsskatten som Åland har betalat. Varje enskilt år har Åland sedan dess betalat mer än 0,45 %, nivån för dagens klumpsumma. Det är den nivån av statens samlade intäkter, exklusive nettoupplåning, som Åland idag får tillbaka enligt självstyrelselagen.

Åland är inte heller skuldfritt. I debatten, också i riksdagen, har det kommit påståenden att samtidigt som kommuner i Finland är skuldsatta är Åland skuldfritt. Det här är dock en sanning med modifikation. Åländska kommuner är nämligen också skuldsatta, på samma sätt som de kommuner man jämför med i riket.

Även om landskapet Åland som sådant inte har skulder har de åländska kommunerna det, i likhet med rikets kommuner, vilket gör påståendet om att Åland skulle vara skuldfritt direkt felaktigt.

För mig är det en hedersak att inte ge snedvridna bilder över hur saker ligger till, oavsett vad det gäller. Men om man medvetet bygger argumentationen på missuppfattningar, och på att snedvrida fakta, handlar det ofta om populistiska motiv.

MATS LÖFSTRÖM

ÅLANDS RIKSDAGSLEDAMOT