DELA

Viktigt hålla ner elpriset, kabeln ska vara gratis

I dag besluter lagtinget om landskapet ska ge garantier för ett lån om högst 70 miljoner euro till Kraftnät Åland Ab för att förverkliga en elkabel till Finland. Själva beslutet att bygga kabeln togs 2006 av Kraftnät och den 4 november 2009 av lagtinget då man ansökte om s.k. extra anslag. Av populistiska och valtaktiska skäl finns det politiker som låter påskina att det nu skulle finnas andra möjliga alternativ till satsningen.
Att inte ge garantin försätter kraftnät i en mycket svår situation och elkonsumenterna skulle tvingas ta en mycket större kostnad. Det skulle inte vara ansvarsfullt, snarare som att skjuta sig i foten.

Finansutskottet har denna gång och vid tidigare behandling mycket noggrant utrett ärendet och alternativen men i likhet med åländska, svenska och finska experter dragit slutsatsen att detta är det totalekonomiskt billigaste alternativet för att förse Åland med reservkraft. Dessutom ges möjlighet till ökad produktion av vindkraft vilket i sin tur sänker kostnaden för konsumenten eftersom det genererar intäkter.
Av finansutskottets betänkande framgår att med en aktiv politik, en tydlig ägarstyrning och övervakning av elmarknaden från landskapsregeringens sida så kan priset för kabeln nedbringas till att bli kostnadsfri för elkonsumenterna. Detta tack vare de kostnadsminskningar och intäktsmöjligheter kabeln möjliggör tillsammans med ökat samarbete mellan elbranschens aktörer.
Danne Sundman