DELA

Viktigt att vara lyhörd mot väljarna

Ålands Framtids Rolf Granlund m fl ägnar en stor del av en insändare (16.3) åt att analysera Socialdemokraternas politik ifråga om egen beskattning. S ägnar sig enligt ÅF åt ”för stor lyhördhet”.
Vi tackar för berömmet. Lyhördhet blir allt viktigare för moderna politiker.

Socialdemokraternas ekonomiska politik innebär inte alls någon ”tillbakagång” som det har sagts och tyckts. Det är ju framgång vi är ute efter på Åland – och framgångsreceptet vi kommer med bygger på realistiska förslag som båda parter i den här politiska utvecklingsprocessen, Åland och Finland, kan tänkas gå med på.

Det har talats om någon slags ”kovändning”, senast i Niklas Lampis ledare (16.3). Det är ett sätt att nedvärdera oss, men ett felaktigt sådant: Förra (s)-ordföranden Barbro Sundback skrev i höstas i sitt förslag till ekonomiskt program, ”Egna Pengar i Börsen”, på följande sätt:
”Det långsiktiga målet är att Åland skall ha egen beskattning fullt ut. För att nå dit krävs acceptens av den åländska befolkningen och av Finlands riksdag och regering. Det nuvarande motståndet mot egen beskattning är stort både bland den åländska allmänheten och de politiska makthavarna i Finland”.

Nu, efter den så kallade kovändningen, sa Socialdemokraternas nya ordförande Camilla Gunell i lagtingsdebatten nyligen: ”Ökad behörighet skulle stimulera till en mer aktiv och ansvarsfull ekonomisk politik och med ökat ansvar kommer också mognad och kompetens.
Problemet är att folk inte vill ha egen beskattning. De flesta tycker att systemet i dag fungerar bra. De flesta värderar tryggheten högre. De har heller inte tilltro till att åländska politiker klarar av en egen beskattning. Man är rädd för svågerpolitik och att förvaltningen inte klarar skatteadministrationen. Det är en oro som vi måste ta på allvar.”

Så, vi är alltså för utvecklad självstyrelse, men vi vill följa folkviljan och vill vi skynda långsamt. I båda uttalandena finns mycket av det som är (s)-ledstjärnor: folkstyre, demokrati, trygghet, ansvar, kompetens. Socialdemokraterna vill låta frågan mogna och tar ansvar i välfärdsfrågor. Det är en raklinjig och långsiktig politik, tycker vi.

Anders Hallbäck
Partisekreterare
Ålands Socialdemokrater