DELA

Viktigt att unga tas på allvar

I Nya Åland den 18 maj kunde man läsa ett intressant reportage från en pressträff. Representanter från Ålands ungdomar beskrev grunden till det utbredda psykiska ohälsa som råder bland unga. Representanterna hade tydliga förbättringar de ville se i sin vardag: meningsfulla aktiviteter, en skola med mer utrymme för olika studietekniker och mindre betygsstress. De lyfter fram att de senaste veckornas distansutbildning fungerade väldigt väl för många elever.

Även i andra artiklar och radiosändningar har det rapporterats hur detta lärande fungerat förhållandevis bra för många elever. Flera beskriver att tid borta från skolmiljön och möjlighet till lärande hemma har lett till ökad arbetsro för de elever som har svårt med en skola byggd på likformighet och strikta rutiner.

När skolan sakta återgår till det vanliga är det viktigt att vi tar lärdom av den tid som varit. Ifall möjlighet till distans och mer hemarbete kan ge bättre studieresultat för en viss grupp elever, varför inte erbjuda detta? Varför tror vi inte att unga själva vet hur de lär sig bäst? Varför lägger vi inte mer energi på att stödja dem i att utforska egna vägar till inlärning istället för att styra hur de ska lära sig?

Forskning visar på tydliga samband mellan inlärning och medinflytande. Det är en självklarhet inom arbetslivet att människor som känner att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och göra sin röst hörd ökar sin motivation att göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet även i skolan. Vi behöver en skola som ger barnen möjlighet att i högre grad själva påverka sitt lärande och sin arbetsmiljö.

Unga mår till stor del dåligt för att de saknar kontroll i sin vardag och för att de inte känner sig som värdefulla och delaktiga människor i samhället. Därför är det viktigt att ungdomarna tas på allvar när de kommer till makthavarna och berättar om sin vardag. Jag vill veta om vår utbildningsminister och social- och hälsominister tänker göra de förändringar som unga själva vill se i vardagen, inte bara ge dem en app för att snabbare nå en psykolog när det redan är försent.

KIM HANSSON