DELA

Viktigt att slå vakt om både ungdomsorkestern och Bastun

Den tuffa budgetprocessen är i gång i staden. Nu har de olika nämnderna lämnat sina förslag. Förslagen är baserade på de ramar fullmäktige gav nämnderna i våras. Stadsdirektören bereder som bäst sitt förslag. Därefter vidtar behandlingen i stadsstyrelsen. Där finns möjlighet att komma med alternativa lösningar, andra inbesparingsförslag, förslag att höja intäkterna bl.a.
Stadsstyrelsen lämnar sitt förslag till fullmäktige som manglar det ytterligare i medlet av november. Fullmäktige har samma möjligheter till alternativa lösningar, inbesparingar och intäktshöjningar.
När ramarna för nämnderna fastslogs av fullmäktige i våras varnade liberalerna för att bildningsnämndens sparbeting var fullständigt orealistiskt. Det visar sig att vi hade rätt. Vi blev ensamma och nedröstade i fullmäktige med att justera bildningsnämndens ramar till en mera realistisk nivå.

Bildningsnämndens knappa majoritet, med den liberala ordförandes röst som avgörande, föreslog en budget som var 390.000 euro över ramen. Trots uppenbara konsekvenser, föreslog obundna, Ålands framtid och moderaterna (delvis) att den ursprungliga ramen skulle stå fast.
Det är viktig att slå vakt om barn- och ungdomsverksamhet, dit hör definitivt både ungdomsorkestern och Bastun anser liberalerna. Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden måste få tid att se över helheten som innehåller föreningsbidrag, hyresbidrag och aktivitetsbidrag. Det låter sig omöjligt göras förrän inför nästa års budgetprocess.
Katrin Sjögren, ordförande
Mariehamnsliberalerna