DELA

Viktigt att Public service står på egna ben

Replik Nyans ledare 31.3. 2015

Precis som Jonas Bladh talar i egen sak när han vill komma åt tv-avgiftspengarna till sitt tidningsföretag så talar jag förstås delvis i egen sak när jag tycker att det är viktigt att public service står på egna, oberoende ben.

Men dessutom är det min absoluta uppfattning – frikopplat från allt egenintresse – att mångfald är bättre än enfald. Tre nyhetsredaktioner på Åland som bevakar makthavarna är bättre än två, och extremt mycket bättre än en ensam.

Däremot har han rätt i att även ett public service-bolag kan köpa in och sända program som man anser håller tillräckligt bra kvalitet, och det gör Ålands Radio redan. Fast inte i första hand av Nya Åland eller Tidningen Åland som är våra närmaste konkurrenter.

Astrid Olhagen

Redaktionschef

Ålands Radio och TV

Svar: Självfallet försvarar Astrid Olhagen sitt företag. Jag noterar dock till min förvåning och glädje att tidningarna och radion nu är konkurrenter. Så lät det inte i tidigare debatt när vi menade att radion, med sina licenspengar och uppdrag att sända radio och tv, konkurrerar med oss om trafiken till tidningarnas hemsidor och därmed underminerar vår affärsidé. Det är en intressant omsvängning.

Jonas Bladh

Chefredaktör