DELA

Viktigt att många åker mer buss

Socialdemokraternas ordförande Barbro Sundback anser att landskapet bör införa avgiftsfri buss på landsbygden.
För drygt ett halv år sedan beslöt lagtinget på förslag från Landskapsregeringen (LR) att sänka avgifterna. Beslutet om detta i LR är nu gjord och kommer att gälla från och med 1 oktober detta år.
Avgifterna är sänkta med 20 % med en maxtaxa om 4 euro/ enkel resa. Ett månadskort kommer att kosta max 80 euro/månad och är fullt avdragsbart i beskattningen. Nettokostnaderna, efter skatteavdraget, för en månad ligger runt 50-60 euro.
Alltså ungefär en full tank för en normal personbil (bensin).
För de som bor närmare än ca 25 km från sitt resmål blir kostnaderna ännu billigare.

Billigare kan det knappt bli.
Om man nu inte inför gratis buss förståss.
Budgetbehandlingen, för budgeten år 2008, i LR börjar på allvar den 20 september.
Jag har då möjlighet, med stöd av socialdemokraternas ordförande, att framföra till finansminister Lasse Wiklöf (s) att trafikbudgetens ram bör höjas så att vi kan införa gratis buss på landsbygden.
Säkert är det så att Wiklöf är lyhörd över hans partiordförandes åsikter i denna fråga.

För övrigt är det nu oerhört viktigt, med tanke på klimathotet, att så många som möjligt åker buss till sitt arbete och även under fritiden.
Jag är väl medveten att det finns en del som inte har möjlighet att åka buss men långt fler än idag kan ta bussen istället för bilen.
Buss-Runar (c)