DELA

Viktigt att komma ihåg sina medsystrar

Att organisera sig, komma ihåg sina medsystrar och få fler män att engagera sig är mycket viktigt.

Runa Lisa Jansson kritiserar i ett par insändare feminister i allmänhet och Ålandsfeministparaply i synnerhet. Hon menar att vi inte gör något. Feminister ifrågasätts ofta för att de inte fokuserar på rätt saker, att de gör för lite eller gör det på fel sätt. Så är det sällan för andra grupper av engagerade.

Vi från Ålands feministparaply vill därför tydliggöra att feminister är en mångfald av människor som väljer att uttrycka sig och engagera sig för olika aspekter av jämställdhet och på olika sätt. Att vara feminist är inget yrke utan huvudsakligen något man har med sig i vardagen och där försöker påverka verksamheten för mer jämställda villkor och förutsättningar.

För att förändring ska gå snabbare är det bra att organisera sig, därför startades Ålands Feministparaply, som är en ideell förening med det självpåtagna uppdraget att: ”verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Detta genom att arbeta för en kontinuerlig integration av ett genusperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, framför allt lokalt, men föreningen kan även engagera sig nationellt, europeiskt och internationellt.”

Föreningen har hittills inte fått en cent i bidrag utan de aktiviteter som gjorts har byggt på samarbeten, ideella insatser och att använda hemsida och Facebook.

Vi är dock stolta över att vi fått till stånd så pass mycket som vi faktiskt har. Här kommer några insatser:

* Dagens feminist, en kampanj med målet att bryta stigmat kring ordet feminist, bland annat tillsammans med Nya Åland.

* Inför valet gjorde vi två kampanjer via Facebook och hemsida, en ”Fler kvinnor i politiken” för att uppmärksamma vikten av jämställda listor, med fokus på partiernas rekrytering. Sen fördes kampanjen ”Fler feminister till lagtinget ”där drygt 30 ledamöter förklarade varför de är feminister.

* Hemvårdslagstiftningen, remissvar kunskap och diskussionstillfälle för partierna.

* Nio föreläsningar tillsammans med Ålands Öppna högskola och ABF-Åland på teman som: Var tar politiken vägen? om svårigheterna att politisera kön och andra maktrelationer i en tid av nyliberal styrning, Rättviseförmedlingen hur fungerar den? Jämställdhet – en fråga om makt och handlingsutrymme, Att förstå genuskontraktet och ojämställdhet, Sexuellt våld med fokus på unga män, Kärlek i ekonomismens tecken, Manlighet och maskulinitet – begräsningar och möjligheter. Nu senaste också tillsammans med regeringen och ÅHS på temat hedersvåld och hederskultur.

* Feministfest 8 mars och craftivism aktion i centrum

* Medlemsmöten på teman som härskartekniker, mediahantering och nätverkande.

* Studiegrupper på teman som föräldrarskap och ledarskap.

Runa Lisa lyfter på en viktig aspekt i sin senaste insändare, att komma ihåg sina medsystrar. Det är vi eniga med henne, men vi menar också att män måste engagera sig både i solidaritet med kvinnor men också för sin egen skull.

Alla som tillsammans med andra feminister vill arbeta för en mer jämställd värld är välkomna att engagera sig i Ålands Feministparaply, mer information www.feministparaplyet.ax

Styrelsen för Ålands Feministparaply