DELA

Viktigt att hålla sig till sak

Liberalernas gruppordförande i stadsfullmäktige Ingrid Johansson ondgör sig i en insändare den 28 september över fullmäktiges beslut att fortsätta planeringen av en uppvärmd fotbollsplan på WHA och en separat tidsenlig och fullvärdig friidrottsarena vid Baltichallen. Ingrid Johansson anser att den utredning som presenterades för stadsfullmäktige vid sammanträdet den 26 september borde ha beaktat behovet av utökade utrymmen för tennisen, gymnastiken och för badmintonspelarna.

Under fullmäktiges möte framför Johansson samma kritik mot kultur- och fritidsnämndens beredning som i första hand handlade om en separering eller fortsatt samlevnad mellan fotbollen och friidrotten på WHA. Under mötet underströk jag vilket uppdrag nämnden fått men Johansson förbigick detta.

Därför vill jag upprepa vilket uppdrag stadsfullmäktige givit kultur-och fritidsnämnden. Syftet är att den fortsatta debatten håller sig till sak. Uppdraget som stadsfullmäktige beslöt om år 2015 och som Ingrid Johansson också godkände var :” att utreda möjligheter och intresse av att på bästa sätt förverkliga faciliteter för friidrottsverksamheten på annan plats än i idrottsparken i syfte att såväl friidrotts- som fotbollsverksamheten ska ges förutsättningar att verka och utvecklas”.

Att kultur- och fritidsnämndens förslag vann stöd hos en majoritet i stadsfullmäktige innebär att alla intressenter vilka är fotbollen, friidrotten och skolorna får möjlighet att verka och utvecklas. Det är också nämndens viktigaste uppgift rent allmänt vad gäller alla former av idrott och motion.

Under den här mandatperioden har ett nytt hyresavtal ingåtts mellan nämnden och Mariehamns Lawn Tennisklubb vilket givit goda resultat bland annat i form av ökad aktivitet bland barn och unga. Gymnastiken har också fått ett nytt hyresavtal. Behovet av utökade utrymmen för gymnastiken känner nämnden till.

Att blanda ihop dessa verksamheter som Ingrid Johansson gör är att ställa olika grupper mot varandra. En politisk taktik som inte är ovanlig men som oftast inte leder till några hållbara resultat. Mitt intryck av Johanssons agerande är att hon som boende på Idrottsgatan egentligen inte vill separera fotbollen och friidrotten.

Detta framgår av en skrivelse som de boende på Idrottsgatan lämnat in och som anslutits till ärendet. En åsikt som är värd respekt och förståelse. Att förvränga uppdraget och ställa grupper mot varandra är en politik som däremot är både kortsiktig och destruktiv.

Barbro Sundback

Ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn