DELA

Viktigt att ÅHS får nya säkrare patientjournaler

När vi i styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård i fredags tvingades gå med på att landskapsregeringen lyft bort 2,3 miljoner euro i nästa års budget för upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem, VIS, läggs ett stort ansvar på regering och lagting att pengarna lyfts in igen senast i budgeten för år 2022.

Nuvarande system för patientjournaler och annan information är sedan flera år utdömt av två skilda revisioner för bristande säkerhet.

Och med Vastaamo-skandalen i riket i färskt minne, där vårdföretagets datasystem hackats och tusentals patientjournaler hamnat i utpressarens händer, gör att man blir oroad med tanke på vårt eget ansvarsområde.

Nu görs sedan en tid ett ytterst kvalificerat arbete inom ÅHS för att förbereda upphandlingen av ett nytt system, VIS. Det är av yttersta vikt att det får fortsätta. Det finns pengar kvar av de 2,5 miljoner euro som var med i 2018 års budget som gör att projektet förhoppningsvis inte behöver stoppas eller försenas. Men landskapsregeringens manöver nu att stryka de medel som ÅHS äskat för nästa år och ersätta dem med en fullmakt från lagtinget att plocka in dem senare känns inte helt seriöst.

ÅHS-styrelse kunde vid sitt möte i fredags enas om en skrivning i protokollet där vi ytterligare understryker vikten av att projketet av det nya VIS-systemet måste fortsätta.

Lugnande är det också att ledningen inom ÅHS är på alerten och ser över säkerheten extra nu med anledning av det som skett i riket.

ULF WEMAN (S)

LEDAMOT I ÅHS STYRELSE