DELA

Viktigare skapa förändring än att lösa problem?

Både på hemmaplan och ute i vida världen kan vi se hur missnöjespartier växer fram och jag har funderat lite på om det enbart handlar om främlingsfientlighet. Enligt min mening är det inte det som är anledningen till att missnöjespartierna fortsätter att locka nya väljare.

Det handlar snarare om hur samhällsutvecklingen ser ut och hur de etablerade partierna driver sin politik. Jag ställer mig ofta frågan: har politiken gått så långt att det är viktigare att skapa förändring än att lösa riktiga problem?

Enligt min mening är en bra politik en sådan som stöder samhället och hjälper medborgare med deras behov. Dessvärre upplever jag att små samhällen missgynnas av dagens politik. Som boende i den minsta av kommuner så blir man ofta bekant med fenomenet att ekonomiska värderingar går före lokalsamhällets behov och grupper ställs emot varandra.

När ekonomiska värden går före mjuka värden i politiken bildas klyftor mellan olika grupper och även mellan politiker och medborgare.

De flesta av oss är bekanta med att när det ska sparas i ens egna privatbudget brukar onödiga utgifter vara det som åker först. I den offentliga ekonomin verkar det många gånger vara precis tvärtom. Vården står till exempel ständigt inför inbesparingsåtgärder, trots att det finns ett verkligt behov.

Kanske har politiken och demokratin kommit till en punkt där makthavare tappar kurs på grund av toppstyrd byråkrati, maktstrukturer och en vag uppfattning om verkligheten i glesbygden. Då är det lätt hänt att man som makthavare känner sig pressad att åstadkomma förändringar för att visa väljarna att man gjort något hellre än bra.

Det kan mycket väl vara en anledning till att missnöjespartier fortsätter växa. Även om missnöjespartier sitter på åsikter som inte rimmar med demokratiska värderingar vågar de ta upp problem som finns i samhället. Det nämns ofta att de som röstar på missnöjespartier är rasister. Det är en del av kärnan, man jag uppfattar också att en stor del av rösterna kommer från människor som tycker att det var bättre förr. Det är människor som tycker att centraliseringen har gått för långt och att de etablerade partierna har glömt bort människorna i periferin.

Ser man förbi de främlingsfientliga värderingarna och granskar vilka andra politiska idéer missnöjespartierna har kan man bland annat upptäcka planer för en levande glesbygd, kritik mot EU, etik framför profit när det gäller behandling av djur och natur samt att de vill ge pensionärerna mer i plånboken.

Det är de här frågorna som de etablerade partierna borde börja arbeta med innan deras väljare går över till ett annat parti.

JENNY NYLUND

FÖRETAGARE, SOTTUNGA