DELA

Vikten av god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ålands handikappförbund (förbundet) har noterat att Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) transportkoordinator har bytt plats på sjukhusområdet och sedan juni månad i år finns i rehabiliterings- och geriatrikhuset.

Förbundet representerar 13 medlemsföreningar och från några av våra medlemsföreningar har vi fått information om att patienter upplever flytten som negativ på grund av att de flesta har kontakter i ÅHS huvudbyggnad och sträckan till transportkoordinatorn numera är oskäligt lång för personer som kan vara mycket trötta och har svårt att förflytta sig. Dessutom upplevs möjligheterna till parkering i direkt anslutning till den byggnad där transportkoordinatorn nu finns som dåliga. Sammantaget upplever förbundets medlemmar detta som ett steg i fel riktning när det gäller ÅHS arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Förbundet erfar att många patienter väljer att också träffa transportkoordinatorn, dvs. inte endast ha telefon- eller mailkontakt, och då blir placeringen mycket viktig. Förbundets förhoppning är därför att placeringen av transportkoordinatorn ska ses över och att hen ska få en central och tillgänglig plats i huvudbyggnaden.

ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND R.F.