DELA

Vikten av att lyfta varandra

Häromnatten sade Hillary Clinton, en av de klokare kombattanterna i USA:s presidentval, att hon hoppas att USA ska bli ett land där man ägnar sig åt att lyfta varandra istället för att trycka ner. Det är tänkvärda ord även på Åland. I lagtinget råder ibland en samtalston som inte finns på andra arbetsplatser. Många är delaktiga i det men det är ändå ett fenomen som inte självklart leder framåt.

Åländsk Center har varit föremål för en mängd kinkiga kommentarer i debatten om tilläggsbudgeten – några av dem berättigade, de flesta inte. Mot bakgrund av det antal gånger som Centern nämnts råder det inget tvivel om vem och vilka som skapat dagens Åland. Det är fascinerande vilka spår partiet lämnat och hur många debattörer som tycker det. Kanske är det inte så konstigt. Åländsk Center har de facto suttit vid regeringsmakten sedan 1976 tills i fjol höstas och därmed haft ett långsiktigt och tungt inflytande på det Åland som i dag hör till Europas allra starkaste och mest livskraftiga regioner, både i ekonomisk och mänsklig mening. Det är helt i linje med avsikten då partiet bildades som en motvikt till en tilltagande individualism som äventyrade hela Ålands bästa. Genom skapandet av Centern blev det mer betoning på idealism vilket lagt grund för den välfärd vi i dag har på Åland.

För säkerhets skull vill jag understryka att partiet inte alls känner frustration över att vara i opposition. I en demokrati är det precis så det ska fungera. Tack vare Centerns bildande och betoning på idealism har andra partier lyft sig själva och sitter nu i regeringsställning. Vi har med vårt arbete hjälpt andra och det är så ledarskap ska fungera, precis som Hillary Clinton säger.

Ålands Center

Jörgen Pettersson

Ordförande