DELA

Viking Service?

På söndagskvällen inträffade en allvarlig trafikolycka på Norrtäljevägen. I samband med räddningsarbetet stängdes all norrgående trafik av i cirka 40 minuter. Minst ett tiotal bilar som var på väg till Kapellskär till Rosellas avgång kl 20.00 blev instängda i den kö som snabbt uppstod.

När det började bli klart att släppa på trafiken igen var det uppenbart att vi skulle få svårt att hinna till incheckningen i tid. Jag ringde därför till Rosella om förklarade vad som hänt, och bad att de skulle vänta någon minut på de bilar som fastnat i kön. När första bilen kom ned var klockan 20.00, själv kom jag ned 20.01. Ingen Rosella syntes till, man hade inte väntat, och uppenbarligen hade man för säkerhets skull avgått långt före utsatt tid.

En fråga som stilla infinner sig, vad är huvudtanken med Rosella? Är den att alltid avgå på, eller före, utsatt tid, eller kan den möjligen vara att transportera passagerare och bilar? Någonting att fundera på för Viking Lines ledningsgrupp, kanske.
Med vänlig hälsning
Michael Sundblom
Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström svarar:
-Vi har kontrollerat upp det inträffade med fartyget och terminalen. Befälhavaren var informerad om trafikolyckan den aktuella avgången och följde med situationen. Före avgångstid fick han besked om att trafiken fungerade normalt och att anslutningsbussar och bilar redan var nere i Kapellskär. Han hade ingen information om att ytterligare bilar skulle incheckas och antog att samtliga fordon kommit ombord. Hade han haft kännedom om att så ej var fallet, hade han i ett speciellt fall som detta inväntat bilarna.
För att säkerställa att terminalens personal blir rätt informerade i specifika fall som ovannämnda, bör kontakt tas med terminalen med angivande av bokningsnummer och namn. Detta så att personalen kan säkerställa att ifrågavarande bil verkligen blivit incheckad. Vi beklagar det inträffade.