DELA

Viking Linjens heta arbeten-policy

Förra veckan åkte jag Viking Lines m/s Viking Grace till Mariehamn. Då jag före ankomst kom ner till det övre bildäcket pågick där ett reparationsarbete på vad som såg ut att vara ett värmeaggregat. Jag antar att det var två man ur besättningen, de hade ”Viking Line” tryck på kläderna, som stod bland bilarna och svetsade. Redan det anmärkningsvärt.

Svetsarbetet avbröts och männen bytte några ord med däcksmanskapet som passerade på väg till aktern inför förtöjning. Direkt därefter lämnar de båda männen arbetsplatsen och bildäcket. Under de följande 10 minuterna finns ingen personal på bildäcket. Ingenstans syns någon brandvakt.

Det är skrämmande att se hur brandrisken nonchaleras av en av de största passagerartransportörerna i vår omedelbara närhet. På lastfartyg där maskinchefen eller överstyrman beviljar ett ”Heta Arbeten Tillstånd” skilt för varje jobb är det standard att arbetsplatsen bevakas i minst en timme efter avslutat arbete. Där skulle inte heller ett tillstånd beviljas bland en last av fordon.

Det skulle vara intressant att läsa vad ansvarigt befäl ombord har att säga om saken och inte som vanligt dementier av någon på kontoret som inte har vetskap om det aktuella jobbet.

”Sjömannen”

Svar direkt: Som princip brukar vi inte besvara anonyma insändare men vi gör ett undantag i detta fall. Inom Viking Line finns också rutiner i de fall vi utför ”heta arbeten” vilket också omfattar ett tillstånd. Gällande arbeten på våra bildäck gör man en bedömning från fall till fall om det är säkert att utföra arbeten.

I det aktuella fallet var arbetsplatsen cirka 15 meter från närmaste bil, arbetet var ett litet svetsjobb på ett ångbatteri. Under arbetet var det automatiska brandlarmet aktiverat, kameraövervakning fanns över arbetsplatsområdet samt att inget brännbart material fanns i området så ingen fara förelåg på något vis. Vi hade fullständig kontroll över situationen.

Däremot brast helt klart rutinerna med efterkontrollen vilket kommer att följas upp.

Joacim Westerlund

Teknisk chef, Viking Line ABp