DELA

Viking Lines affärsmodell är inte olaglig

Nya Åland skriver i tisdagens tidning om en incident som inträffat då en kryssningspassagerare önskat stiga av Viking Cinderella i Mariehamn för att träffa en bekant i hamnen. Under intervjun beskrevs situationen missvisande, att hon hade önskat avbryta sin resa, men artikeln verkar göra gällande att hon endast avsåg stiga av fartyget under hamnuppehållet.

Om saken förhåller sig så, det vill säga att hon endast önskat stiga av fartyget under hamnuppehållet för att sedan följa med tillbaka, var det påstådda svaret gällande inresereglerna från vår sida grundlöst och baserar sig på en tidigare regel under pandemin som gällde då gränsbevakningen övervakade landstigande personer. Numera är denna regel avskaffad, eftersom gränsbevakningen har lättats. Man har alltså rätt att stiga i land på Åland och sedan följa med då fartyget återvänder. Vi ska uppdatera vår personal samt vår bokningsinformation om de regelverk som gäller för tillfället och beklagar missvisande information.

Om däremot avsikten hade varit att avbryta sin resa för at de facto göra en ruttresa, så var informationen som damen erhöll korrekt. Om man köper en kryssningsbiljett som är förmånligare än en ruttbiljett, så gör man sig skyldig till ett avtalsbrott om man på detta sätt spekulerar i biljettpriserna. Våra och övriga rederiers kryssningsbiljetter är normalt billigare än ruttbiljetterna. Liksom övriga aktörer i resebranschen tillämpar vi en dynamisk prissättning som baserar sig på efterfrågan. En kryssningsresenär stannar längre ombord och kompenseras följaktligen med ett lägre biljettpris. En sådan prissättning är inte olaglig och vi förväntar oss att våra kunder är lojala i förhållande till det ingångna avtalet. Vår affärsmodell är således inte olaglig såsom görs gällande i artikelns uppseendeväckande rubriksättning med hänvisning till anonyma jurister.

Vi stoppar inte handgripligen en passagerare som förfar på detta sätt, men vi upplyser nog om deras avtalsenliga skyldigheter.

Utöver detta så baserar sig vår passagerarregistrering på de incheckade passagerarna och om någon passagerare i strid med sin biljett stiger av fartyget mitt under kryssningen så blir passagerarregistreringen felaktig, och det är vi som enligt lag ansvarar för en korrekt registrering. Det finns nämligen en säkerhetsaspekt i passagerarregistreringen. Vid missbruk av biljettval uppkommer problem ur en säkerhetsaspekt. När man bokar en resa eller en kryssning ingår alla bokade passagerare per rutt i fartygets passagerarlista. Vid eventuell olycka utgår man från de passagerare som nämnts i passagerarlistorna. Det uppstår därmed allvarliga problem ifall passagerarlistorna inte stämmer.

För Viking Lines del avslutar vi diskussionen här.

JOHANNA BOIJER-SVAHNSTRÖM

DIREKTÖR FÖR EXTERN KOMMUNIKATION, SAMHÄLLSRELATIONER, HR LAND, HÅLLBARHET VIKING LINE ABP

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp