DELA

Vikariestopp är oacceptabelt

Det har kommit till vår kännedom att det är vikariestopp på Trobergshemmet. Det är helt oacceptabelt. Finns det medel till fyrverkerier så borde rimligtvis kärnverksamheten prioriteras först. Vårt ekonomiska system ska inte sätta våra äldre i kläm. En anställd kan inte ha hand om 24 patienter.

Det är inte rättssäkert.

För att kunna garantera en trygg miljö för våra äldre på institutionsboende även nattetid så vill vi anhålla om 10 000€ från stadens dispositionsmedel till socialnämnden så att vikarier kan anställas fram till den 1 januari 2017.

Sara Kemetter,

I viceordförande i stadsstyrelsen

Tony Wikström,

ledamot i stadsstyrelsen