DELA

Vikarier till äldreomsorgen!

Något är allvarligt fel i Mariehamns äldreomsorg. Återigen har verksamheterna belagts med vikariestopp, det är inte acceptabelt. Varför? Vi antar årligen verksamhetsplaner och mål för verksamheterna och för att fullfölja dessa behövs ett givet antal anställda. Om personalen inte skulle behövas så skulle vi förstås generellt minska på antalet anställda men nu är bedömningen uppenbart inte sådan. Vi har sagt att ”utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en kvalitativt god äldreomsorg på rätt vård och omsorgsnivå.” Detta mål kan knappast uppfyllas då verksamheten är belagd med vikariestopp.

Ska vi ha ett system i staden där medborgarna får olika vård beroende på om de blir sjuka i början eller slutet av året? Ska vi vara en arbetsgivare vars anställda sliter ut sig och har samvetsstress?

Svaret är givetvis nej.

Nöjda medarbetare ska leverera en värdig och god vård till våra äldre, dels för att både de äldre och arbetstagarna är värda det och dels för att det är vår plikt. Det är inte vikarierna som ska stoppas utan vikariestoppet!

Ingrid Johansson

John Holmberg

Julia Birney

Mariehamnsliberalerna