DELA

Vidlyftiga planer i Jomala kommun

Eftersom Jomala kommun växer uppstår hela tiden behov av nya dagis- och skolplatser. Med anledning av detta har tillsatts olika kommittéer som utrett frågorna. Den senaste kommittén föreslår att kommunen bygger en ny idrottshall, två dagisavdelningar, ungdoms/fritidsgård, nytt bibliotek samt aula som sammanbinder dessa byggnader. Byggnadsytan skulle vara 2 500 m2 och kostnaden cirka 6,3 miljoner euro. I rapporten framgår inte om nödvändiga ombyggnader av skolans matsal, grupp- och lärarrum m m ingår i denna summa eller om det tillkommer ytterligare kostnader för detta. Inte heller framgår om kostnaderna för inköp av mark, trafiklösningar, rivningar, planläggnng m m ingår. Man kan då fråga sig vad kommunen får i form av skol- och dagisplatser till en kostnad om minst 6,3 miljoner men sannolikt närmare 8 miljoner euro.

I höst kommer Vikingaåsen enligt prognos att ha 245 barn inskrivna. Efter föreslagna investering har skolan plats för 260. De två nya dagisavdelningarna skulle enligt rapporten ge ett tillskott om 11 – 29 platser. Personligen anser jag denna investering vara för vidlyftig med beaktande av det fåtal skol- och dagisplatser den ger. Jag är för att man bygger om och till skolan så att den fungerar ändamålsenligt och efter behovet av platser. Likaså är jag för en utbyggnad av barnomsorgsplatser vilket kan ske genom en tillbyggnad av något av de befintliga dagisarna. Senast Jomala kommun byggde till Österkulla med 21 platser kostade det 407 000 euro. Noterbart är att biblioteket för inte allt för länge sedan byggdes till för 0,5 miljoner euro vilket nu föreslås flyttat och inhyst i nybygget.

Ytterligare noterbart är att kommunen just köpte in ÅAB-fastigheten för att bygga om till dagis för en kostnad som senast var budgeterat till cirka 320 000, vilket skulle ha gett förutom befintliga tretton platser över 20 nya platser i olika former. En fastighet som man nu funderar om man skall sätta grävskopan på. När man läser rapporten så får man känslan av nyvunnen rikedom istället för ett effektivt användande av medborgarnas skattepengar.

Jörgen Strand