DELA

Vicelantrådet lever i sin egen värld

Det står allt mera klart att vicelantrådet Harry Jansson lever i sin egen värld och skapar sin egen sanning, totalt befriad från både självrannsakan och ödmjukhet. Det förklarar en hel del.

Även det som förefaller som otillbörliga löften och kontakter till enskilda med syfte att frisera och tillrättalägga ansökningar. Ett klassiskt exempel på fixarpolitik. I vicelantrådets värld är inte oppositionen vatten värd men tydligen inte heller delar av de politiker som utgör regeringsunderlaget och därmed stöder landskapsregeringen. Nämnda jordförvärvsärende behandlades i självstyrelsepolitiska nämnden som exemplifierande underlag tillsammans med en eventuell förordningsförändring.

Beskedet var glasklart. Inga flera undantag, nu revidera vi lagstiftningen! Det struntade vicelantrådet som bekant helt sonika i vilket resulterade i en regeringskris där inte bara oppositionen utan även lantrådet, föredragande tjänsteman samt lagtingsledamöter från obundna, Ålands framtid och hållbart initiativ tydligt markerade att de inte hade förtroende för vicelantrådets egenmäktighet bland annat genom flera omröstningar i lagtinget.

Vicelantrådet blev dessutom fråntagen beslutsmakten i ärenden som rör jordförvärv. Från liberalernas sida är vi mycket nöjda över att det nu äntligen verkar finnas en majoritet för att modernisera både näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen och önskar vicelantrådet och centern välkomna till 2000-talet.

KATRIN SJÖGREN, partiledare, Liberalerna

Harry Jansson svarar:

För exakt tio år sedan tog liberalerna inklusive dåvarande minister Katrin Sjögren – för all framtid – bort skyddet av åländsk mark som gränsar till vatten. Det tidigare så kallade strandvillkoret innebar att när nya ålänningar beviljades rätt att äga mark, var strandområdena fredade. Denna kupp ägde rum utan förankring i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd. Till grund för agerandet låg en enskild persons uttryckliga intresse av att få äga även strandområdet. I ljuset av Sjögrens & Co handlande år 2011 är det magstarkt av det tidigare lantrådet att idag prata om ”fixarpolitik”.

Mitt beslut i maj i år baserade sig nämligen uttryckligen på att Nina Fellman (S) år 2016 hade beviljat äganderätt för granntomten i Sunds kommun och på samma gång satte åländskt rekord i att bevilja undantag från maxregeln om 4000 kvadratmeter. God förvaltning kännetecknas av likhet inför lagen och exakt samma regler gäller idag 2021 som för fem år sedan.

Precis som i yrkandet om misstroende mot min person, upprepar Sjögren det felaktiga påståendet om att Sunds-ärendet skulle ha diskuterats i självstyrelsepolitiska nämnden. Föremålet för diskussionen i nämnden var ett uttryckligt förslag om att ändra på den förordning som styr beviljandet av jordförvärvstillstånd. Här ville nämnden vänta på den nya lag som nu tas fram under min ledning. Förståeligt i sig men innebär inte att vi i väntan på den nya lagen är förbjudna att tills dess handlägga ansökningar på samma grunder som tidigare.

Däremot har Sjögren rätt i att jordförvärvsärendena framöver hanteras av lantrådet. En kompromiss jag gärna medverkade till utgående från den breda portfölj som jag ändå har fortsatt ansvar för. Särskilt till följd av lantrådets begäran om att få den nya jordförvärvslagen färdigt processad redan under detta år.

HARRY JANSSON. Vicelantråd, Centern