DELA

Vi vill utveckla!

Vi kunde ha skrivit en insändare om vad vi inte vill göra. Men vad tråkigt det skulle varit! Vad mycket mer givande och framåtsyftande det är att berätta vad vi socialdemokrater på södra Åland vill göra.

Vi vill lägga om kursen från samarbetsavtal, kommunala förbund och otaliga kommittéer och istället ta riktning mot färre kommuner. Vi vill minska den kommunala byråkratin och ta bort gränser mellan till exempel kommuner och ÅHS och KST. Vi är övertygade om att vi får mer tid och kraft över att utveckla den kommunala servicen om vi gör det tillsammans. Med samma regelverk och färre gränser blir det lättare att driva en stor kommun på södra Åland än flera små. Vi måste lägga ner vapnen mot Mariehamn och sträva mot ökat samarbete med staden, men vi tror inte att det gynnar hela Åland om Jomala och Mariehamn går samman till en kommun.

För oss är barnen viktiga medlemmar i samhället. Vi behöver bygga fler cykelvägar. Vi vill att skolbarn skall ha trygga skolvägar och skyddad väg till fritidsaktiviteter. Cykelvägar ger även de vuxna möjlighet till värdefull vardagsmotion och tryggare pendlingsväg till och från arbete. Barnomsorgen skall finnas där familjen når den bäst. Hellre på vägen från hemmet till arbetsplatsen än åt motsatt håll. Det är bara dumt att en kommungräns gör att hämtande och lämnande tar timmar av värdefull familjetid. Lika dumt som att ha olika regler för avgifter beroende på vilken sida av en kommungräns man bor på.

Förr räckte det med en kommunsekreterare som gjorde allt. Idag är alla sektorer mer specialiserade och lagstiftning och regelverk ställer större krav. Det är orimligt att en person ska kunna allt. I en gemensam kommun på södra Åland får den kommunala personalen möjlighet att specialisera sig. Om vi kan minska på antalet administratörer har vi råd med fler som vårdar, underhåller och undervisar. Vi tycker att församlingarna är på rätt väg när de går ihop just nu och inte väntar tills de inte klarar sig längre. Så vill vi att kommunerna skall göra också.

SUSANNE KICKI BLOMQVIST, JOMALA
CARINA AALTONEN, JOMALA
HEDVIG STENROOS, JOMALA
ULF WEMAN, LEMLAND
ANN ERIKSSON, LEMLAND
SIV EKSTRÖM, JOMALA

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp