DELA

Vi vill ta vårt ansvar!

På sociala medier finns en sluten grupp som heter ”Åland också” och är en motsvarighet till ”Me too”. Där finns det många berättelser om våld och övergrepp som har förekommit här i vårt samhälle. Offren har alltså talat ut också på Åland.

Inga barn, unga flickor eller kvinnor ska behöva uppleva den skräck och rädsla som offren erfarit. Vi menar därför att det är viktigt att lyfta händelserna och prata om dem. Vi bär alla ett ansvar att på olika sätt och på olika ställen tala om saken och vara goda förebilder i vårt eget agerande. Med samma mod och beslutsamhet som offren delgett sina erfarenheter ska vi ta ställning emot våld, sexuella trakasserier och övergrepp.

Vi som lagstiftare har därtill ett särskilt ansvar för medborgarnas trygghet och säkerhet. Det ansvaret är vi undertecknade beredda att axla och vi kommer i vårt fortsatta arbete att göra vad vi kan för att se till att lagar och regler i samhället skyddar medborgarna mot våld och trakasserier!

Gun-Mari Lindholm, talman

Veronica Thörnroos, första vicetalman

Viveka Eriksson, andra vicetalman

Lagtingsledamöterna

Carina Aaltonen

Johan Ehn

Roger Eriksson

Brage Eklund

Igge Holmberg

John Holmberg

Annette Holmberg-Jansson

Bert Häggblom

Harry Jansson

Ingrid Johansson

Axel Jonsson

Runar Karlsson

Sara Kemetter

Mikael Lindholm

Britt Lundberg

Roger Nordlund

Jörgen Pettersson

Tage Silander

Mikael Staffas

Torsten Sundblom

Pernilla Söderlund

Tony Wikström och

Göte Winé