DELA

Vi vill se resultat!

Vi trampade tydligen på en öm tå då vi efterlyste resultat av landskapsregeringen i de externpolitiska kontakterna. I indignerad ton och omnämnande sig själv i tredje person (pluralis majestatis) påstår lantrådet att man aldrig varit så nära en lösning som nu när det gäller vindstöd och justering av klumpsumman.
För att nå resultat krävs ett bra underlagsmaterial och i många fall mångåriga diskussioner som bygger på väl genomtänkt argumentation. Varje regering ”ärver” pågående ärenden och förväntas arbeta vidare för att nå framgång. Så är det bland annat med vindstödet, klumpsumman och modernisering av självstyrelsesystemet.

Under vår tid i regeringen förankrades vindstödet i riksdagen, hos de politiska partierna och i regeringsprogrammet för den finska regeringen. I flera betänkanden i riksdagsbehandlingen framhölls att Åland kunde och borde vara med i inmatningstariffsystemet. Ett intensivt ”uppmjukningsarbete” genomfördes främst inom de viktiga ministerierna och hos de ministrar som hade makt över ärendet.
Om det är sant som lantrådet påstår, att Åland nu äntligen tas in i systemet, välkomnar liberalerna den framgången och gratulerar landskapsregeringen till att ha fört ärendet i mål.

Det samma gäller justering av klumpsumman. Arbetet inleddes under förra mandatperioden genom att underlagsmaterial togs fram och utvärderingar genomfördes. När vi lämnade över stafettpinnen till sittande landskapsregering hade vi vid ett möte med finansminister Urpilainen kommit fram till att en gemensam grupp skulle tillsättas.
Den gemensamma gruppens slutsatser är dock inte uppmuntrande och vi hoppas verkligen att landskapsregeringen lyckas vända riktningen så att justering av klumpsumman genomförs snarast och inte, som föreslagits från rikshåll, överförs till den gemensamma genomgången av självstyrelsesystemet.
Socialdemokraterna har nu chansen att bevisa att just de, som ofta påståtts, har särskilt goda kontakter till och påverkningsmöjligheter på socialdemokraterna i riket, i det här fallet deras ordförande tillika finansministern Urpilainen.
Liberala lagtingsgruppen