DELA

Vi vill se en hållbar kortrutt

Förra året publicerades Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland som ett resultat av en gemensam strävan mot ett bärkraftigt Åland 2051. Det är ett kraftfullt dokument där vi får läsa om hur hållbarhet definieras, var Åland ska vara redan 2030 utifrån de sju strategiska utvecklingsmålen och hur vi tillsammans ska arbeta för att nå dit genom metoden backcasting.

Skärgårdstrafiken står idag för stora hållbarhetsutmaningar. Färjornas bränsleförbrukning orsakar stora utsläpp av växthusgaser, biltätheten är fortfarande alltför hög och energieffektiviteten kan förbättras avsevärt samtidigt som skärgårdssamhället är i behov av en högre inflyttning och attraktionskraft.

Dessa aspekter var dock sekundära när kortruttsprojektet inleddes till förmån för ekonomiska inbesparingar. Miljömässig och social hållbarhet sattes som ett sidouppdrag utan att förtydligas ytterligare.

Ålands Natur & Miljö menar att landskapsregeringen har börjat i fel ända. För att följa utvecklings- och hållbarhetsagendan ska miljömässig och social hållbarhet vara den huvudsakliga prioriteten, som sedan hittar smarta finansiella lösningar.

Konsekvenserna av att arbeta utan strategisk hållbar utveckling i kortruttsprojektet är flera. Kortruttsprojektet planerar inte bara att exploatera stora, värdefulla naturmiljöer på västra och östra Föglö, det riskerar också att utarma ett av Ålands värdefullaste kulturlandskap genom en över 500 m lång bro över Spetalsund.

Dessutom finns inga konkreta och ambitiösa planer på hur kollektivtrafiken ska utvecklas på Föglö för att undvika det ökade fordonsberoendet som kortrutten skulle skapa mellan färjeanlöpen. Dessa är bara några aspekter som kortrutten nu tampas med i efterhand när arbetet inte gått i linje med agendan.

Ska landskapsregeringen ta ett ansvarsfullt hållbarhetsledarskap måste de föregå med gott exempel och följa vår gemensamma agenda. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete där vi tillsammans kan ta viktiga steg mot en hållbar skärgårdstrafik.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland.

Ålands Natur & Miljö r.f.