DELA

Vi vill se en folkomröstning

Det har väl inte undgått de politiskt intresserade att det pågår en debatt och en planering av en konkret kommunsammanslagning på norra Åland.

I ett flertal kommuner på Åland har man haft en folkomröstning i frågan. I Finström kommer frågan om folkomröstning upp i fullmäktige för avgörande efter att namnlistor med 270 namn insamlades på kort tid.

Vi från Åländsk Demokrati lyckades tyvärr inte komma in som eventuell vågmästare i finströmsfullmäktige, men vi vill ändå framföra vår syn i frågan.

När det gäller en kommunsammanslagning finns både fakta och känslor med i spelet. Båda måste respekteras.

I ett tidigare skede gällde det allmänt en fråga om sammanslagningar, men när det gäller Finström- Geta- Sund, så har man kommit längre i processen och kunde låta kommuninnevånarna svara på frågan i en rådgivande folkomröstning.

Det finns ännu några öppna frågeställningar, vars slutliga lösning kunde inväntas, men efter detta kunde en folkomröstning anordnas i Finström enligt vår mening.

Det är vår förhoppning att inte den största partipiskan plockas fram utan att fullmäktigeledamöterna kan rösta enligt eget samvete i denna fråga.

Det är vår förhoppning att fullmäktige låter invånarna avge sin röst och sin åsikt redan i en folkomröstning och inte först i ett inkommande kommunalval.

JOHAN BOMAN
STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI