Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi vill reformera vårdledigheten

Den åländska vårdledigheten, som den ser ut idag, är utdaterad och har spelat ut sin roll.

Vi vill se en modernisering och en mer individanpassad ledighet. Vi vill att den tid vi idag erbjuds som vårdledig ska delas upp i dagar. Dessa dagar kan envar dela hur det passar den enskilda familjens behov. Vi föreslår även att dessa dagar ska vara giltiga till barnet fyllt 8 år. På detta sätt möjliggörs att för föräldrar lösa planeringsdagar på dagis, lovdagar och annan planerad ledighet där barnet behöver tillsyn. Dessutom skulle vi helst se att ersättningen var baserad på förälderns inkomst och att huvudman för vårdledigheten ska vara landskapet istället för kommunerna. En rejäl reform alltså.

Detta medför också att förbudet att arbeta skulle tas bort.

Om detta kunde genomföras är vi övertygade om att ledigheten skulle tas ut mer jämnt mellan könen. Vi tror att fler fäder skulle få bättre relationer till sina barn och att vi skulle få positiva synergieffekter för jämställdheten på arbetsmarknaden på sikt – bättre för ålänningar, bättre för Åland!

SANDRA LISTHERBY

INGRID ZETTERMAN

FREDRIKA KVIST MATTSSON

JULIA BIRNEY

PERNILLA SÖDERLUND

ANNETT PFEIFER

Lagtingskandidater för Liberalerna