DELA

Vi vill och vi kan

Vi vill arbeta för att de som i sitt yrke kommer i kontakt med våld i nära relationer, får kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling, för att kunna bemöta utsatta och förövare på ett korrekt och professionellt sätt.
Vi vill arbeta emot en nedskärning inom den sociala servicen såsom på barn- och ungdomsverksamheter och inom äldreomsorgen. Även att utöka denna service att innefatta omsorg för skolbarn på obekväm arbetstid för att underlätta för ensamförsörjare och skiftesarbetare.
Vi vill arbeta för utökade resurser inom sjukvården, framför allt inom barn- och vuxenpsykiatrin.

Vi vill arbeta för kommunsammanslagningar för att säkerställa kompetent och likvärdigt bemötande inom den sociala omsorgen.
Och vi vill även arbeta för att barnens litteraturdagar skall fortsätta i framtiden.
Vi vill, vi kan!
Ann Eriksson (S)
nr. 9 till lagtinget och nr. 538 i Mariehamn
Frida Halvorsen-Eriksson (S)
nr. 20 till lagtinget och nr. 540 i Mariehamn