Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi vill investera i människor

Unga mår sämre psykiskt, missbruk ökar, många faller mellan stolarna.

Hela familjer och nätverk drabbas.

Många unga saknar både jobb, studieplats och sysselsättning. Sitter hemma. Saknar sammanhang, hopp och framtidstro – riskgrupper.

Vi vill investera i förebyggande insatser OCH stöd till dem som hamnat snett.

Ett boendestöd eller snarare levnadsstöd med pedagogisk hjälp att få ordning på livet, hitta mål, mening och sociala sammanhang. Hjälp att få kontroll över sitt liv. Alternativ till missbrukandet. Motivation att ta itu med pågående missbruk.

Vi vill ha förebyggande insatser för att investera i människor och få ner kostnaderna på sikt. Varje räddad ung människa är en vinst för samhället.

Varje liv är värdefullt.

För Socialdemokraterna i Mariehamn och lagtingsvalet

SANTHA SÖDERBACK

HENRIK LÖKEN LÖTHMAN

JESSY ECKERMAN

WILHELM MATTSSON

LENE-MAY LINDVALL