DELA

Vi vill ha jämställda löner inom Mariehamns stad

I dag har vi inte jämställda löner inom Mariehamns stad och det vill Mariehamnsliberalerna ändra på.

Staden är en attraktiv arbetsgivare, men bra kan alltid bli bättre. Trots lagstiftning och internationella konventioner har kvinnors löner inte ännu kommit upp i samma nivå som männens. Det är förbjudet att ge olika hög lön för likvärdigt arbete och det är en lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att främja jämställdheten.

Därför anser vi att Mariehamns stad har en skyldighet att undersöka saken, för att upptäcka osakliga löneskillnader och komma med ett förslag på hur och när detta lämpligen kan utjämnas och åtgärdas. Lönekartläggningen för Mariehamns stad visar att det fortfarande finns löneskillnader mellan kvinnor och män samt visar att ansvar över människor i allmänhet inte prioriteras.

Utbildning och ansvar ska löna sig – även för kvinnor.

Mariehamnsliberalerna