Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi vill ha flexibel möjlighet till deltid

De flesta människorna vill bidra till samhällsbygget efter förmåga, och att de flesta vill kunna försörja sig själva om de bara kan. Att vara en del av ett socialt sammanhang och känna sig behövd är viktigt för alla. Idag har inte alla samma möjlighet till detta. Det finns en stor grupp människor, som faller mellan stolarna. Vi vill jobba bort den risken.

Idag finns anpassad skolgång upp till gymnasienivå, men när utbildningen är avslutad ställer den öppna arbetsmarknaden krav som är svåra för många med till exempel NPF-diagnoser eller andra funktionsvariationer, att leva upp till. För denna grupp väntar ofta arbetslöshet.

Rätten till sysselsättning och sysselsättningsstöd är kommunens ansvar. Här vill vi satsa på förbättringar. Åtgärder som kan göras är rabatterade arbetsavgifter för den som anställer en person med behov av särskilda insatser, långtidsarbetslös eller dylikt. Lagstadgad rätt till särskilt biträde för sysselsättning, ett icke tidsbundet lönestöd från AMS och implementering av arbetsmetoder så som supported employment är nödvändigt. Arbetslivets ”antingen, eller” tänkesätt, arbetslös kontra heltidsanställd behöver situationsanpassas så att en flexibel möjlighet till olika deltidsarrangemang möjliggörs.

Vi behöver en samordning av sysselsättningsbranschen och en tydligare ansvarsfördelning både för diagnosticering av funktionsvariationer, stöd i skolgång och stöd i sysselsättningen. Idag kan en brukare ha kontakt med 4-5 instanser bara för att hålla igång sin sysselsätting. FPA, AMS, ÅHS, Emmaus, Fixtjänst, Pelaren, Ung Resurs och PSS är enheter som jobbar med sysselsättning, plus de 16 socialkanslier som handlägger sysselsättningsstöden.

Det här är varken hållbart eller brukarvänligt. Sysselsättningsbranchen bör arbeta tillsammans under samma ledning. Det tillsammans med KST skulle möjliggöra att en brukares fokus skulle kunna ligga till 100 procent på arbetsuppgifterna.

CITA NYLUND (LIB)

HENRIK LÖTHMAN(S)