DELA

Vi vill ha en egen MEP!

I debatten sägs ofta att en MEP (europaparlamentariker) inte har något att säga som en bland 750 andra i parlamentet. Det är att gravt undervärdera positionen, en MEP är en av de 750 som styr närmare 500 miljoner människor.
En MEP sitter på unika kontaktmöjligheter i Bryssel och parlamentet, en MEP kan styra företagare till rätt dörr i maktens boningar. Vår MEP har ett eget kansli (betalt av EU) som kan följa utvecklingen och se vart politiken och de aktuella regelverken är på väg. För att kunna alls få fram sina synpunkter måste man vara tidigt i processen och det är man inte i på Åland, det är man i Bryssel. Att vår MEP besitter kunskap om Åland är också en nödvändighet för att få det bra.

En egen åländsk MEP skulle ge ett enormt mediagenomslag som överstiger all köpt marknadsföring för Åland. Alla insatta inser att det är resultatet av en gigantisk och beundransvärd gemensam insats där det dagliga käbblet mellan särintressen och negativismen lagts åt sidan till fördel för en större positivt framåtsyftande helhet .
För det politiska Åland skulle en egen MEP ge tyngd och seriositet vid uppvaktningar och förhandlingar. Kunskapen om och kontakten till makten i Bryssel går i de sammanhangen inte att övervärdera. Landskapsstyrelse och lagtinget och även kommunerna skulle genom en egen MEP ha tillgång till EUinformation av bästa kvalitet.

För våra företagare, framför allt de med internationell inriktning, kan en MEP och kansliet ge information och hjälp om vad som är på gång, finansieringsmöjligheter, vem som sköter vad samt ge stöd vid representation och uppvaktningar mm. Vi vill ju att det skall gå bra för våra företagare och hoppas verkligen att de och arbetsplatserna skall bli fler på Åland.
Att få en egen MEP är en fråga som vi har i våra egna händer, jag är övertygad om att det avgörs av valdeltagandet. Därför vill jag uppmana alla att rösta och kan upplysa om att jag tänker rösta på Britt Lundberg. Valdagen, söndag 25 maj, har sålts in rätt hårt men det går också att poströsta från 14 – 20 maj. Till det behövs bara ett besök på posten och medfört identitetsbevis. Det kan t.o.m. göras vid regn och då kan man njuta av ev sol på valdagen.

Nu skall vi visa att Åland finns på kartan och att vi har förmågan att få något gjort gemensamt.
Lennart Isaksson, MSÅ