DELA

Vi vill att champagnen skall skapa intresse och inkomster för Åland

Det är ett fantastiskt fynd som Christian Ekström och hans dykarteam har funnit. Ett sällsynt välhållet skepp som bär på många intressanta berättelser. Vi vet att den flaska som bärgats innehöll äkta champagne. Vi vet däremot inte hur många flaskor som finns i vraket, vi vet inte vad vraket heter vi vet inte heller om flaskorna som finns där är hela och inte heller om de innehåller samma drycker. Från arkiv har vi fått veta att beställningar ofta bestått av en blandning av flaskor av olika sorter.

För att få flera svar har landskapsregeringen beställt en förundersökning. Vi har listat ett stort antal frågor och kompletterat med frågor som de champagneexperter som vi träffade förra veckan var intresserade av att få svar på. Vartefter svar rapporteras får vi ledtrådar till hur många hela flaskor som finns, hur gammal drycken är och från vilket champagnehus den härstammar och förstås vilka andra fynd som finns ombord. Det är det bästa sättet att få information om lasten och skeppet. En kemisk analys klarar inte av att ge fler svar än de vi redan har.

Vi har en ovanligt spännande fråga att arbeta med. En positiv nyhet som hela världen väntar på att få veta mera om. Att det dessutom är just champagne som i sig associerar till glädje, bubblor och flärd ökar intresset. Vi har ett kulturhistoriskt fynd som gömmer hemligheter om vår historia, en skatt som kan bli värdefull för Åland. Vi har en fantastisk möjlighet att med kreativitet och visioner skapa spänning, öka värdet och ta tillvara fyndet så att det för lång tid framåt genererar möjligheter till inkomster till Åland och ett ökat intresse för vårt örike i världen.

Innan man kan besluta att bärga flaskorna är det viktigt att ha hela kedjan klar – hur flaskorna skall klara färden upp till ytan, följt av eventuell transport och sedan förvaring. Vi jobbar just nu tillsammans med experter för att få så bra kunskap som möjligt om hur det kunde gå till. På sjuttiotalet försökte man bärga en last utanför den engelska kusten där flaskorna gick sönder innan de kom upp till användning. Vi skall inte göra om de misstag de gjorde.

De flesta förslag som framförs i lokala media är att flaskorna borde säljas på auktion och intresse finns, flera auktionshus runt om i världen har hört av sig. Runt en auktion skulle vi bygga upp ett stort mediauppbåd och Åland skulle få mycket uppmärksamhet.

Nackdelen med auktionsförsäljningen är att den sker bara en gång och sen är champagnen någon annans. Vi funderar på alternativ som förhoppningsvis kunde generera mera pengar och ge en längre återverkning till Åland, men innan vi presenterar de förslagen så behöver vi få en säkrare bild av vår skatt och omfattningen av den, vilket bland annat förundersökningen nu förhoppningsvis ger.
Britt Lundberg
vicelantråd
kulturminister