DELA

Vi varken rasar eller vill ha bort skattegränsen

Debatten har tyvärr fått helt fel fokus. Vi vill få bort de negativa effekterna av Skattegränsen, inte själva skattegränsen! Vi är inte ensamma om att vara oroliga för det åländska näringslivet. Så här skriver ÅSUB: ”Den åländska ekonomins övergripande problem är att samtidigt som denna nergång resulterat i en ”ofrivillig” diversifiering av näringslivet, så har inte det övriga näringslivet nått den volym och tillväxtpotential som skulle krävas för att fylla luckan som nergången inom den åländska sjöfarten lämnat.”

Viking Lines VD Jan Hanses undrar vad sjöturism är för ett begrepp. Begreppet sjöturism är framtaget av ÅSUB och räknas ut varje år utöver de traditionella indelningar till Ålands BNP sedan 2001 för att kunna mäta hela sjösektorns positiva effekt efter skattegränsens införande.

Ett år efter skattegränsens införande så stod sjöturismen för 44,3 procent av den privata sektorns BNP på Åland, det vill säga, nästans hälften. I den senaste statistiken från år 2017, så är sjöturismens betydelse nere i 17,3 procent. Det är det som ÅSUB menar med att är en orsak till oro och det tycker även vi i företagarna på Åland.

När sedan den övriga näringen förutom IT och bank-sektorn, som inte belastas av nackdelarna från skattegränsen inte lyckats kompensera bortfallet från sjöfarten, så måste man analysera varför.

Eckerölinjens VD Björn Blomqvist säger mycket riktigt att FPÅ var tveksamma till skattegränsen, när den infördes, eftersom man såg de negativa effekterna som den skulle medföra. Då blev FPÅ lugnad med att de effekterna skulle åtgärdas, så att skattegränsen blir ”osynlig”. Det har vi 23 år senare fortfarande inte sett. Däremot kan vi se effekterna av att den inte har blivit osynliggjord.

Vad är då de negativa sidorna av skattegränsen ?

Jo det fördröjer, fördyrar och till och med omöjliggör vissa typer av inköp och i praktiken tar bort e-handeln som ett alternativ för entreprenörer på Åland. Detta påverkar mer eller mindre alla ålänningarnas vardagar negativt. Till och med att man numera flyttar bort från Åland som just nyinflyttade på grund att det är så mycket mera omständigt och fördyrande att handla på nätet (se Ålands radio för inslag).

Återigen vi vill inte att skattegränsen skall bort, det är i så fall den sista desperata åtgärden som FPÅ vill. Däremot vill vi och som vi kritiserade i vår presskonferens att politikerna skall ta detta på allvar, för det är de som har både möjligheten och ansvaret att fixa att skattegränsens negativa sidor.

De har dessutom ett utomordentligt bra verktyg till sitt förfogande och det är Åland Post. Första steget är att se till att de dubbla speditionsavgifterna försvinner och börja arbeta för att göra ett tullfritt lager i Sviby i de lokaler som finns tillgängliga där. Vi är öppna även för andra lösningar, vi är villiga att bidra med de kunskaper och erfarenheter vi har.

STYRELSEN FÖR FÖRETAGARNA PÅ ÅLAND